การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

หากไม่พอใจกับรายการ? เสียใจกับการสั่งซื้อ? คุณสามารถคืนสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์จากเราได้ภายใน 10 วันโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ คุณจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ซื้อเต็มจำนวน ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าด้านล่าง

หมายเหตุ: บริการนี้ใช้ได้กับการซื้อทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการซื้อในร้าน RevitalTrax


ขั้นตอนการคืนสินค้า

การคืนสินค้าทำได้เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิ์คืนเงินภายใน 10 วันสำหรับการซื้อทางอินเทอร์เน็ต / การซื้อทางไกล นโยบายการคืนสินค้ามีผลเฉพาะกับสินค้าที่ซื้อผ่าน https://th.revitaltrax.asia

โปรดทราบ: รายการที่สิทธิ์ในการคืนสินค้าสำหรับการซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยกำหนดแล้ว เราจะส่งสินค้าคืนกลับไปยังผู้ส่งโดยไม่ประทับตรา

โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมล (revitaltrax@medicalpartnerinternational.com) ว่าคุณตั้งใจที่จะคืนสินค้าที่คุณซื้อ โดยแจ้งไปที่แผนก คืนสินค้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อแจ้งสถานที่ส่งคืนสินค้าอีกครั้ง

ค่าขนส่งที่เรียกเก็บเมื่อส่งคืนพัสดุ ผู้ที่ส่งคืนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

เราจะคืนเงินจำนวนที่ซื้อไปยังบัญชีธนาคารของคุณภายใน 10 วันหลังจากได้รับสินค้าที่ส่งคืน

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • สินค้าถูกซื้อบน th.revitaltrax.asia ภายในระยะเวลา 10 วัน
  • สินค้ายังอยู่ในสภาพใหม่ ยังไม่ได้ใช้งาน
  • สินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมจากโรงงานที่ไม่เสียหาย
  • คุณได้แนบแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกครบถ้วนแล้ว
  • คุณมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการคืนสินค้าหรือไม่?


กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

อีเมล์: revitaltrax@medicalpartnerinternational.com